Oslo storbylegevakt

Fremdrift og nabokontakt

26 september

Varsel om nattarbeid uke 40

avatar

Karen Hagby

E-post

Prosjekt Oslo storbylegevakt skrider frem og det er endelig klart for å åpne den nye rampen fra/til RV4. Dette arbeidet vil på grunn av trafikkavviklingen på RV4 foregå på kveld- og nattestid. Arbeidene er lagt til uke 40 og det er gitt dispensasjon fra støyforskriften i tidsintervallet 5.10-10.10 2022. Se vedlagt dispensasjon for detaljer. Støydispensasjon nattarbeid uke 40 åpning RV4

Vi vil tilstrebe å minimere støy nattestid og ikke minst begrense antall dager det er behov for arbeid.