Oslo storbylegevakt

Fremdrift og nabokontakt

27 november

Milepæl – oppstart prefabrikkerte betongelementer

avatar

Hermine Simonsen

E-post

Nå skyter byggingen fart! I uke 49 går prosjektet inn en ny fase med montering av prefabrikkerte betongelementer.

Det vil i perioden bli noe mer anleggstrafikk. Vi vil tilstrebe å bruke Riksvei 4 mest mulig for både adkomst og avkjøring, så naboer ikke forstyrres unødvendig.

Betongelementene danner kjernen av bygget – vegger, sjakter og etasjeskillere. Delene kommer ferdig støpt fra fabrikk, transportert med lastebiler. På byggeplassen monteres de oppå de plasstøpte kjelleretasjene ved hjelp av et skjelett i stål. Å bygge med betongelementer som støpes under kontrollerte forhold på fabrikk bidrar til god kvalitet, rask fremdrift og en trygg byggeplass.

Hulldekkene fra regjeringskvartalet er noen av de første delene som blir montert på plassen. Gjenbruk kan redusere klimagassutslippene med omtrent 90 % sammenliknet med å støpe nye hulldekker. Her på prosjektet er vi stolte av å være blant de første til å bruke gamle hulldekker på nytt. Det kunne ikke skjedd uten godt samarbeid og fokus på klima hos både Omsorgsbygg Oslo kommune KF som byggherre og Skanska entreprenør. Nå gleder vi oss til å utforske om omfanget kan utvides videre og om denne typen materialgjenbruk blir et steg på veien til sirkulærøkonomi i byggebransjen.

Mens stål og hulldekker monteres i vest, vil arbeid i grunnen og med plasstøpt betong fortsette i østre del. Vi holder fortsatt hjulene i gang, og følger planlagt fremdrift på byggeplassen.

Følg med videre, for i denne fasen kommer dere til å se fremskritt nesten hver dag!