Oslo storbylegevakt

Fremdrift og nabokontakt

14 september

Demontering av tårnkran – utvidet arbeidstid

avatar

Hermine Simonsen

E-post

Denne uken (uke 37) skal vi demontere tårnkran 1 på byggeplassen, markert i bildet under. Den demonteres og heises ned i deler av en mobilkran. Dette er risikofylte løfteoperasjoner og den demonteres når det er lite annen aktivitet og få personer på byggeplassen. Det vil derfor foregå fra fredag (kl. 07-21) og utover lørdag (07-21). Skulle det bli forsinkelser kan det også være noe arbeid søndag, men ikke utover kl. 09-13.

Vi vil gjennom hele demonteringen jobbe for å ivareta sikkerheten til de som utfører arbeidet og minimere eventuelt støy.

9 september

Byggeplassens åpningstider

avatar

Hermine Simonsen

E-post

Prosjektet går nå over i en periode med mye produksjon, både innvendig og på fasade. For å ta hensyn til ulike arbeidstidsordninger utvider vi derfor byggeplassens åpningstider. Nye åpningstider er:

 • Mandag:   kl. 07-19
 • Tirsdag:    kl. 07-19
 • Onsdag:    kl. 07-19
 • Torsdag:   kl. 07-17
 • Fredag:     kl. 07-15
 • Lørdag:     kl. 07-15
 • Søndag:    stengt

Det kan være noen spesielle aktiviteter som gjør at vi må jobbe utenom disse tidene, men det vil vi forsøke å varsle så godt som mulig.

Råbygget, selve bærekonstruksjonen i bygningen er nå ferdigstilt. Hurra! Nå kan man ane hvordan bygningen vil blir som ferdig – hovedinngangen med mottaksområde og glasstak er i midten på bildet under.

9 juli

Arbeid i sommer

avatar

Hermine Simonsen

E-post

Da står sommeren for dør, og vi gleder oss over hvor fint produksjonen går. Prosjektet har oppnådd tett tak på det høyeste bygget og begynt å mure opp den fine teglfasaden.

Mange i prosjektet tar ferie, men det vil også være noe arbeid på byggeplassen gjennom sommeren. I uke 28-29-30 vil det være arbeid mandag til fredag, kl. 07:00-15:30, stort sett innendørs. Fra uke 31 bemanner vi opp igjen for å sette i gang en av de mest aktive periodene på prosjektet.

Vi på OSBL takker dere som følger med, og ønsker alle en god sommer!

1 juni

Det går fremover på Oslo storbylegevakt

avatar

Hermine Simonsen

E-post

Her kommer en oppdatering på Oslo storbylegevakt. Gjennom våren har vi nådd mange milepæler – vi har ferdigstilt råbygget i vest, og er godt i gang med råbygget i øst. Samtidig har montering av yttervegger, innvendig arbeider og tetting av taket begynt, så nå er det arbeid på alle fronter.

Arbeidet på taket er en fryd når solen skinner som nå. Fra toppen av bygningen ser man hele byggeplassen, og har spektakulær utsikt over Oslo! Her med tømrerne som bygger gesims, første steg på vei mot et tett tak.

29 januar

Varsel om utvidet arbeidstid i uke 5-7

avatar

Hermine Simonsen

E-post

Gjennom snart et år med smitteverntiltak på byggeplassen har vi holdt god fremdrift i prosjektet. Myndighetenes nyeste innreiseregler er en ny utfordring i arbeidet med å holde hjulene i gang.

Prosjektet vil fremover legge opp til at våre arbeidere med bosted utenfor Norge benytter tiden de ikke kan dra hjem best mulig. Derfor vil det i ukene fremover være arbeid på byggeplassen senere på fredager, samt på lørdager og søndager. Støyende arbeider begrenses så mye som mulig søndager.

I første omgang vil dette gjelde ukene 5-7, og så gjør vi en ny vurdering når myndighetene kommer med oppdaterte råd og regler.

Bruk gjerne kontaktsiden på bloggen for å gi tilbakemeldinger eller hvis dere har noen spørsmål i forbindelse med prosjektet.

27 november

Milepæl – oppstart prefabrikkerte betongelementer

avatar

Hermine Simonsen

E-post

Nå skyter byggingen fart! I uke 49 går prosjektet inn en ny fase med montering av prefabrikkerte betongelementer.

Det vil i perioden bli noe mer anleggstrafikk. Vi vil tilstrebe å bruke Riksvei 4 mest mulig for både adkomst og avkjøring, så naboer ikke forstyrres unødvendig.

Betongelementene danner kjernen av bygget – vegger, sjakter og etasjeskillere. Delene kommer ferdig støpt fra fabrikk, transportert med lastebiler. På byggeplassen monteres de oppå de plasstøpte kjelleretasjene ved hjelp av et skjelett i stål. Å bygge med betongelementer som støpes under kontrollerte forhold på fabrikk bidrar til god kvalitet, rask fremdrift og en trygg byggeplass.

Hulldekkene fra regjeringskvartalet er noen av de første delene som blir montert på plassen. Gjenbruk kan redusere klimagassutslippene med omtrent 90 % sammenliknet med å støpe nye hulldekker. Her på prosjektet er vi stolte av å være blant de første til å bruke gamle hulldekker på nytt. Det kunne ikke skjedd uten godt samarbeid og fokus på klima hos både Omsorgsbygg Oslo kommune KF som byggherre og Skanska entreprenør. Nå gleder vi oss til å utforske om omfanget kan utvides videre og om denne typen materialgjenbruk blir et steg på veien til sirkulærøkonomi i byggebransjen.

Mens stål og hulldekker monteres i vest, vil arbeid i grunnen og med plasstøpt betong fortsette i østre del. Vi holder fortsatt hjulene i gang, og følger planlagt fremdrift på byggeplassen.

Følg med videre, for i denne fasen kommer dere til å se fremskritt nesten hver dag!

25 september

Sprengningsarbeider er ferdigstilt og veien videre

avatar

Kristin Ingebrigtsen

E-post

Oslo storbylegevakt er nå godt i gang! Vi er ferdig med sprengningsarbeidet, og har gravd ut nesten hele tomten. Det er mange lastebiler som har kjørt inn og ut fra riksveien til byggeplassen, for vi har transportert store mengder masser: 36.000 kubikkmeter fjell er sprengt ut på tomten. Det er gravd ut nesten like mye, 35.000 kubikkmeter løsmasserDet tilsvarer 14 store olympiske svømmebasseng! 

Fotavtrykket av bygget vårt begynner nå å virkelig å bli synlig i tomten.

Prosjektet er fortsatt påvirket av Covid-19. Smittevernrutinene innført på vårparten videreføres gjennom høsten. Selv med en annerledes arbeidshverdag holder vi hjulene i gang og sikrer driften slik at Oslo får den nye legevakten byen fortjener. 

Fremover er fokuset på å bygge fundamenter, gulv og vegger. Legevakten skal ha kapasitet til Oslos befolkning i lang tid fremover og tåle store påkjenninger, så her bygges det solid. Hittil har vi brukt 400 tonn armering for å støpe 1.900 kubikkmeter betong. For å redusere bygningens CO2-avtrykk benytter vi lavkarbonbetong, vi til og med gjenbruke hulldekker i betong fra bygninger som rives i regjeringskvartalet, dette kan du se mer ved å trykke her.  

I løpet av vinteren vil bygget reise seg i 5 etasjer over bakken og 2 kjelleretasjer. Vi gleder oss til å se utviklingen fremover og vil holde naboene oppdatert underveis. Hvis du vil se hva som skjer på byggeplassen kan du trykke her eller bruke fliken «Webkamera» øverst på bloggen 

 

25 mars

Vi holder hjulene i gang

avatar

Kristin Ingebrigtsen

E-post

På prosjekt Oslo storbylegevakt har vi innført strenge smittevernrutiner for å klare å holde hjulene i gang. Det er svært viktig for oss i prosjektet at vi klarer å unngå stans i driften. Stans i driften vil bety permitteringer og en vanskelig hverdag for svært mange mennesker. Dette ønsker vi i det lengste å unngå. Det er ikke lett å veie disse to svært viktige forholdene mot hverandre; hensynet til personers privatøkonomi og bedrifters levedyktighet mot smittevern og den samfunnsinnsatsen hele landet bidrar til i dag.

Vi opplever at vi har klart å finne en fin middelvei mellom disse to forholdene. Alt kontorpersonell som ikke strengt nødvendig må være fysisk på byggeplassen er sendt hjem for å ha hjemmekontor. Fagarbeiderne jobber utendørs og i hovedsak i hver sin maskin. Det er lett å holde god avstand mellom alle, både inne og ute. Avstand og god håndhygiene er nevnt av FHI som de to viktigste tiltakene i kampen mot koronaviruset. Vi jobber kontinuerlig med å holde oss oppdatert og å følge opp rådene til FHI.

Vi håper alle holder seg friske, både på byggeplassen og ellers i samfunnet. Vær solidarisk, kan du være hjemme; bli hjemme.

 

 

19 mars

Oppstart sprenging mandag 30. mars

avatar

Kristin Ingebrigtsen

E-post

Oppstart sprenging er opprinnelig varslet påbegynt i uke 16. Utgraving av løsmasser har gått bedre enn det vi har planlagt, dette medfører at vi starter sprengingsarbeidene allerede i uke 14.

Under ser dere et oversiktsbilde av hvordan byggeplassen ser ut i dag. Man ser tydelig fjellet på store deler av tomten.

18 februar

Nabovarsel støyende arbeider – Byggestart Oslo Storbylegevakt

avatar

Kristin Ingebrigtsen

E-post

I forbindelse med bygging av ny storbylegevakt på Aker sykehus, Trondheimsveien 235, skal vi nå i gang med grunnarbeider på tomten. Oppstart grunnarbeider er mars 2020. Byggearbeidene er planlagt avsluttet april 2023.

Det er søkt og mottatt dispensasjon fra § 12 i Forskrift om begrensning av støy. Dispensasjon er gitt på bakgrunn av at det er kortvarige arbeider, arbeider som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser, eller det foreligger andre særlige grunner. Dispensasjon til støyforskriften finner dere her.

Det vil utføres støyende arbeider i perioden 2.3.2020 til 31.12.2021 mellom kl 0700 til 1900 mandag til fredag.

Det vil utføres sterkt støyende arbeider i perioden 9.3.2020 til 31.10.2020 mellom kl. 0800 til 1900 mandag til fredag, med fast pause mellom kl. 1100 til 1200 og mellom 1530 til 1630. Det vil bli noen fredager hvor det ikke forekommer arbeider på tomten.

Arbeidsoperasjoner som genererer impulsiv støy regnes som sterkt støyende. Impulsiv støy er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund. Tidspunkt og varighet for sterkt støyende arbeider på Oslo storbylegevakt:

 • Spunting uke 11 – 14(2020)
 • Boring av stag uke 16 – 21(2020)
 • Sprengning og pigging uke 16 – 40(2020)

Arbeidet utføres med så skånsomt utstyr som mulig, og det er et høyt fokus på å minimere støy og støv i forbindelse med arbeidet.

Støyreduserende tiltak som er implementert i prosjektet:

 • Støysvakt utstyr velges
 • Anleggstrafikk direkte fra Trondheimsveien
 • Regelmessig informasjonsmøte med OUS
 • Alle berørte naboer blir informert ved oppslag
 • Informasjon legges på prosjektblogg
 • Tett byggegjerde etablert mot bygg 21 og 8
 • Gjerde med støyskjerm etablert mot Trondheimsveien(RV4)
 • Faste pauser fra støyende arbeider blir etablert
 • Det vil ikke være støyende arbeid i helger eller på helligdager

Utfyllende informasjon og fortløpende oppdateringer fra prosjektet vil publiseres på bloggen. Det legges også ut informasjon på prosjektets facebookside https://www.facebook.com/oslostorbylegevakt/ .

Spørsmål kan rettes til anleggsleder Skanska Kristin Ingebrigtsen (kristin.b.ingebrigtsen@skanska.no) alternativt prosjektleder produksjon Omsorgsbygg Oslo KF Ludvig Stam (ludvig.stam@advansia.no).

Du kan kontakte Bydel Bjerke på tlf. 218 02 180 om du har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt.